Odnajdź ż i rz. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej znajduje się wieloelementowa ilustracja, na drugiej tabela do wypełnienia. Uczeń ma za zadanie wypisać nazwy ilustracji z pierwszej karty, porządkując je w tabelach, ze względu na występującą w nich trudność ortograficzną.
inne materiały z serii - Znajdź i policz