Zakodowana syrenka - Wars i Sawa

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnej karty, który jednocześnie może posłużyć jako karta do zakodowania obrazka. Na drugiej karcie znajduje się tabela oraz współrzędne określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze. Materiał może być dodatkiem do omawiania lektury "Wars i Sawa" Wandy Chotomskiej.