Krzyżówka obrazkowa. Proste słowa dwusylabowe

Materiał zawiera kartę z krzyżówką obrazkową, w której dziecko ma za zadanie odgadnąć nazwy ilustracji i wpisać je w odpowiednie kratki krzyżówki. Hasła w krzyżowce to proste, dwusylabowe słowa.