Dyplom mistrza edukacji online

Materiał zawiera trzy karty. Na pierwszej znajduje się wersja dyplomu zatytułowana oraz z opisanym miejscem na podpisy wychowawcy i dyrektora, na drugiej jest wersja bez opisanego miejsca na podpisy, na ostatniej znajduje się tylko napis „Dyplom mistrza edukacji online”.
dyplomy do edycji dostępne w GOTOWYCH FORMATACH w Kreatorze.