Głoska [cz] jedną linią

Materiał zawiera 6 kart z konturami ilustracji, których nazwy rozpoczynają się od głoski [cz] oraz kartę z wszystkimi ilustracjami. Ćwiczenie polega na poprowadzeniu linii zgodnie ze wzorem, w wyznaczonym miejscu i kierunku, bez odrywania ręki. Karty można zalaminować i używając pisaka suchościeralnego korzystać z nich wielokrotnie.