Zakodowana droga od [tr] i [dr] do [tr] i [dr]

Materiał zawiera 4 karty. Na pierwszej karcie, po lewej stronie znajduje się plansza, a po prawej obrazki do wycięcia. Na kolejnych umieszczone są paski z zakodowanymi ścieżkami. Dziecko ma za zadanie na podstawie strzałek na pasku i planszy, odnaleźć drogę od wskazanej na pasku do zakodowanej ilustracji, po drodze nazywając obrazki. Do zabawy można wprowadzić element gry, opisując paski cyframi 1-6. Gracze mają za zadanie rzucić kostką, odszukać wybrany pasek, odkodować drogę na nim wskazaną i jeśli będzie poprawna, zabrać na swój stos pierwszą i ostatnią ilustrację z paska. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej ilustracji. Aktualizacja: 13.11.2020