Wyprawka drugoklasisty

Materiał zawiera kartę z przykładowym spisem przyborów szkolnych potrzebnych podczas roku szkolnego.