Wyturlaj pytanie i odpowiedz na nie.

Do zabawy potrzebna będzie wydrukowana plansza i kostka. Każdy z uczestników kolejno rzuca kostką, czyta pytanie znajdujące się przy ilustracji oczek, które wylosował i odpowiada na nie. Gra doskonale sprawdzi się na pierwszych zajęciach, na których grupa dopiero się poznaje.