Zadania do urwania - rozsypanka literowa z [rz/ż]

Materiał zawiera kartę, którą należy zagiąć w miejscu przerywanej linii, a następnie przeciąć w miejscach zaznaczonych ciągłymi liniami. Dziecko ma za zadanie oderwać dowolny pasek i rozwiązać zadanie. Kartę można powiesić np. na gazetce, w korytarzu.