Gdzie idzie mucha? Sylaby

Materiał zawiera 3 plansze z tabelą uzupełnioną o losowo ułożone sylaby oraz muchę. Na pierwszej planszy sylaby wypisane są prostą czcionką małymi literami, na drugiej dużymi, a na ostatniej pismem szkolnym. Zabawa polega na śledzeniu ruchów muchy. Nauczyciel zaczyna od słów „Mucha jest na środku”, a następnie wskazuje kierunki, w które przesuwa się mucha. Dzieci mają za zadanie śledzić ruchy, zapisując kolejne sylaby i w chwili, w której mucha znajdzie się poza planszą głośno krzyknąć: „Wyszła!”
opis zabawy na blogu Zamiast Kserówki - Mucha. Skoncentruj się!