Zadania do urwania - liście linią po śladzie

Materiał zawiera kartę, którą należy zagiąć w miejscu przerywanej linii, a następnie przeciąć w miejscach zaznaczonych ciągłymi liniami. Dziecko ma za zadanie oderwać dowolny pasek i narysować linię po śladzie. Kartę można powiesić np. na gazetce, w korytarzu.