Zadania do urwania - znajdź różnice z głoską [cz]

Materiał zawiera kartę, którą należy zagiąć w miejscu przerywanej linii, a następnie przeciąć w miejscach zaznaczonych ciągłymi liniami. Dziecko ma za zadanie oderwać dowolne dwa paski i odszukać różnice pomiędzy przedstawionymi na nich ilustracjami. Kartę można powiesić np. na gazetce, w poczekalni.