Zadania do urwania - wykreślanka trzyliterowa

Materiał zawiera kartę, którą należy zagiąć w miejscu przerywanej linii, a następnie przeciąć w miejscach zaznaczonych ciągłymi liniami. Dziecko ma za zadanie oderwać dowolny pasek i odnaleźć podany wyraz w ciągu liter. Kartę można powiesić np. na gazetce, w korytarzu.