Kto? Co robi? Gdzie? - zabawne zdania z głoską [sz]

Materiał zawiera 4 strony, na których znajdują się 24 karty do wycięcia i plansza z oznaczonymi miejscami na karty. Odpowiednio ułożone karty tworzą śmieszne zdania. Materiał językowy został dobrany tak, by w każdym podpisie występowała głoska [sz].