Zadania do urwania - uzupełnij [h] i [ch]

Materiał zawiera kartę, którą należy zagiąć w miejscu przerywanej linii, a następnie przeciąć w miejscach zaznaczonych ciągłymi liniami. Dziecko ma za zadanie oderwać dowolny pasek i uzupełnić wyrazy w wykropkowanych miejscach. Kartę można powiesić np. na gazetce, w korytarzu.