Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z głoską [z]. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera planszę z 8 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [z] i nie zawierają głosek innych szeregów.