Żołędzie - sylaby otwarte z głoską [p]

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej znajdują się plansze z żołędziami oznaczonymi sylabami otwartymi z głoską „P”, na drugiej znajdują się szablony czapeczek żołędzi do wycięcia, oznaczonych tymi samymi sylabami, co na poprzedniej planszy. Dziecko ma za zadanie odnaleźć żołądź i czapeczkę, które są oznaczone takimi samymi sylabami.