Muchomorki - sylaby otwarte z głoską [l]

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej znajdują się plansze z grzybkami oznaczonymi sylabami otwartymi z głoską „L”, na drugiej znajdują się szablony kapeluszy do wycięcia, oznaczonych tymi samymi sylabami, co na poprzedniej planszy. Dziecko ma za zadanie odnaleźć grzyb i kapelusz, które są oznaczone takimi samymi sylabami.