Oznaczanie klamerkami – części ciała

Materiał zawiera 3 arkusze z 12 kartami do wycięcia. Dzieci mają za zadanie, za pomocą klamerki, oznaczyć prawidłową liczbę pod obrazkiem, odpowiadającą liczbie danej części ciała.