Przeczytaj i zakryj - wyrazy dwusylabowe. Duże litery

Materiał zawiera dwie karty. Na pierwszej znajduje się plansza z wypisanymi wyrazami dwusylabowymi, na drugiej ilustracje do wycięcia przedstawiające wyrazy z pierwszej karty. Dziecko ma za zadanie odczytać wyraz i zakryć go odpowiednim obrazkiem. Dla większej trwałości i wygody karty można zalaminować, a kartoniki podkleić rzepami samoprzylepnymi.