Części ciała – plansze

Materiał zawiera 24 plansze, na których przedstawione są podpisane wybrane części ciała człowieka. UWAGA! Materiał jest bardzo obszerny, czas jego pobierania może zająć nawet kilka minut.