Jak przygotować się do nauki w domu?

Materiał zawiera kartę pracy, w której dzieci mają za zadnie opisać, w jaki sposób należy przygotować się do nauki w domu np. podczas nauczania zdalnego. Materiał powstał na podstawie pomysłu Joanny Apanasewicz.