Zawieszka na drzwi - e-lekcje

Materiał zawiera kartę, którą należy wydrukować, najlepiej na grubszym papierze, a następnie wyciąć wzdłuż obrysu, zgiąć na pół i skleić. Dla większej trwałości wyciętą kartę można zalaminować i wyciąć ponownie. Tak przygotowana zawieszka zawieszona na klamce od zamkniętych drzwi informuje domowników o trwających e-lekcjach.