Zawieszka na drzwi - lekcje on-line, tutaj pracujemy.

Materiał zawiera dwie karty do wyboru. Na pierwszej znajduje się napis "Ciii... tutaj pracujemy", na drugiej "Ciii... lekcja on-line". Wybraną kartę należy wydrukować, najlepiej na grubszym papierze, a następnie wyciąć wzdłuż obrysu, zgiąć na pół i skleić. Dla większej trwałości wyciętą kartę można zalaminować i wyciąć ponownie. Tak przygotowana zawieszka zawieszona na klamce od zamkniętych drzwi informuje domowników o trwających e-lekcjach.