Zamek z klocków - szablon

analiza i synteza wzrokowa, spostrzegawczość, logiczne myślenie, koncentracja uwagi
Szablon z elementami do wycięcia. Samodzielnie elementy karty mogą posłużyć do kategoryzacji, wraz z kartami Zamek z klocków-wzory i Zamek z klocków-cienie utworzy komplet do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej, logicznego myślenia, spostrzegawczości i koncentracji uwagi. Zadaniem dziecka będzie odtworzenie wzoru z wyciętych figur geometrycznych.