Misie - książeczka aktywizująca

Materiał zawiera 25 kart składających się na książeczkę oraz kartę tytułową. Do przygotowania książeczki przydadzą rzepy samoprzylepne i segregator lub bindownica. Materiałów można również użyć w formie plansz, na których dzieci ustawiają odpowiednie kartoniki. W skład książeczki wchodzą ćwiczenia sekwencji szeregów, liczenia, rozpoznawania kolorów, kształtów, emocji. UWAGA! Materiał jest bardzo obszerny, czas jego pobierania może zająć nawet kilka minut.