Zakodowana droga od [w] do [w]

Materiał zawiera 6 kart. Na pierwszej karcie, po lewej stronie znajduje się plansza, a po prawej obrazki do wycięcia. Na kolejnych trzech umieszczone są paski z zakodowanymi ścieżkami. Na ostatnich dwóch kartach znajdują się puste paski i strzałki do wycięcia. Dziecko ma za zadanie na podstawie strzałek na pasku i planszy, odnaleźć drogę od wskazanej na pasku do zakodowanej ilustracji, po drodze nazywając obrazki. Do zabawy można wprowadzić element gry, opisując paski cyframi 1-6. Gracze mają za zadanie rzucić kostką, odszukać wybrany pasek, odkodować drogę na nim wskazaną i jeśli będzie poprawna, zabrać na swój stos pierwszą i ostatnią ilustrację z paska. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej ilustracji. Ostatnie dwie karty służą do przygotowania własnej wersji gry.