Klamerkowy portfel - grosze

Materiał zawiera 4 arkusze z 16 kartami do wycięcia. Dzieci mają za zadanie, za pomocą klamerki, oznaczyć prawidłową kwotę odpowiadającą sumie monet znajdujących się na ilustracji.