Wyturlaj szalik babci

Materiał zawiera dwie karty. Na pierwszej karcie znajdują się szablony z babciami i ich szalikami do uzupełnienia. Kartę można przeciąć lub złożyć na pół wzdłuż dłuższego boku i uzupełniać tylko jeden szablon. Na drugiej karcie znajduje się plansza, według której uzupełniany jest wzór na szablonach. Do zabawy potrzebujemy dwóch kostek sześciennych, wydrukowanej planszy i szablonu z babciami. Dziecko ma za zadanie rzucić kostkami, znaleźć wyrzucone liczby w tabeli i narysować w liniach ilustracji wzór zgodnie ze znalezionymi współrzędnymi. Kostkami rzucamy tak długo, aż wszystkie paski w ilustracji zostaną uzupełnione o kolorowe wzorki.