Części mowy do mety

Materiał zawiera 5 plansz, trzy z częściami mowy wypisanymi w górnym rzędzie i dwie bez uzupełnionych górnych pól. Do gry potrzebna będzie wybrana plansza, kostka sześcienna i długopis/pióro. Gracz rzuca kostką, odnajduje i zapisuje wymyślone przez siebie słowo będące częścią mowy z wylosowanego rzędu. Po każdym rzucie dopisywane jest kolejne słowo w wylosowanym rzędzie. Gra nie wyłania zwycięzcy, a jej zakończeniem jest dotarcie przez dowolną liczbę do części mowy, poprzez zapisanie całego rzędu. Plansze bez uzupełnionego górnego rzędu można wykorzystać do ćwiczeń kaligrafii, wybranych liter itp., w tym celu uzupełniamy górne pola o wybrane litery, a dziecko ma zadanie po każdym rzucie odtworzyć daną literę w liniaturze. Gra powstała na podstawie pomysłu Anny Grzegory z poradni Logofigle.