Dom - kuchnia. Układanka

Materiał zawiera 6 kart, które w różnej konfiguracji stanowią podstawę do różnych ćwiczeń. Na pierwszej karcie znajduje się ilustracja kuchni uzupełniona o podstawowe wyposażenie, na kolejnej znajduje się szablon pustej kuchni, na dwóch następnych stronach przygotowano ilustracje wyposażenia kuchni do wycięcia i spis ilustracji. Na 5 stronie znajduje się ilustracja kuchni z kompletnym wyposażeniem, na kolejnej piktogramy z wcześniejszej ilustracji.