Prezenty źrebaka i ślimaka. Różnicowanie [ź] i [ś]

Materiał zawiera 3 karty. Pierwszą kartę drukujemy i przecinamy na pół. Wydrukowane kolejne karty wycinamy wzdłuż linii (można przeciąć je tak, by pod obrazkami pozostały opisy lub rozciąć wzdłuż linii rozdzielającej obrazek z podpisem). Dziecko ma za zadanie ułożyć karty z obrazkami, na odpowiedniej karcie ze źrebakiem lub ślimakiem, uwzględniając występowanie głoski w nazwie obrazka. Nazwy ilustracji nie zawierają innych głosek dentalizowanych. Aktualizacja: 11.03.2021