Prezenty sowy i zebry. Różnicowanie [s] i [z]

Materiał zawiera 3 karty. Pierwszą kartę drukujemy i przecinamy na pół. Wydrukowane kolejne karty wycinamy wzdłuż linii (można przeciąć je tak, by pod obrazkami pozostały opisy lub rozciąć wzdłuż linii rozdzielającej obrazek z podpisem). Dziecko ma za zadanie ułożyć karty z obrazkami, na odpowiedniej karcie z sową lub zebrą, uwzględniając występowanie głoski w nazwie obrazka. Materiał obrazkowy do kart został dobrany pod względem dźwięczności lub bezdźwięczności występujących w nim głosek, w zależności od głównej poszukiwanej głoski.