Plansze z liczbami rzymskimi w zakresie 1-10.

Materiał zawiera 9 kart, na których przedstawiono 9 kolejnych liczb od 1 do 10 w zapisie rzymskim i arabskim. Karty mogą posłużyć do dekoracji sali.