Plansze z liczbami rzymskimi. Dziesiątki

Materiał zawiera 9 kart, na których przedstawiono 9 kolejnych liczb od 20 do 100 w zapisie rzymskim i arabskim. Karty mogą posłużyć do dekoracji sali.