Plansze z liczbami rzymskimi. Setki

Materiał zawiera 9 kart, na których przedstawiono 9 kolejnych liczb od 200 do 1000 w zapisie rzymskim i arabskim. Karty mogą posłużyć do dekoracji sali.