Mini czytanki-rymowanki. Część 1

Materiał zawiera 3 karty, na których znajdują się zilustrowane proste rymowanki. Na pierwszej karcie ilustracje podpisane są dużymi literami, na drugiej małymi, na trzeciej czcionką elementarzową. Aktualizacja: 04.03.2021
materiały z serii - Mini czytanki-rymowanki