Obrazki i rymowanki – Karty logopedyczne z głoską [l] – wersja kolorowa

Materiał zawiera arkusz z 8 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [l]. Materiał językowy został dobrany tak, by w żadnym ze słów użytych do zbudowania zdań i podpisów nie występowała głoska [r].