Pisanki – część wspólna zbioru

Materiał zawiera karetę z dwiema planszami, która należy wyciąć po obrysie. Dziecko ma za zadanie oznaczyć klamerkami lub żetonami części wspólne danego zbioru np. wszystkie zielone pisanki, albo wszystkie pisanki z kropkami itd.