Prezenty tygrysa i koali. Różnicowanie [t] i [k]

Materiał zawiera 3 karty. Pierwszą kartę drukujemy i przecinamy na pół. Wydrukowane kolejne karty wycinamy wzdłuż linii (można przeciąć je tak, by pod obrazkami pozostały opisy lub rozciąć wzdłuż linii rozdzielającej obrazek z podpisem). Dziecko ma za zadanie ułożyć karty z obrazkami na odpowiedniej karcie z tygrysem lub koalą, uwzględniając występowanie głoski w nazwie obrazka. Nazwy ilustracji nie zawierają głosek dentalizowanych i głosek [r], [d], [x].