Plansze edukacyjne z cyklem życia żaby

Materiał zawiera 6 plansz, na których pokazano kolejne etapy życia żaby.