Bon na szczęście. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 2 karty z rewersem i awersem bonów na szczęście. Wydrukowaną dwustronnie kartę należy przeciąć wzdłuż białych linii. Na odwrocie bonu można zapisać imię i dedykację dla obdarowywanej osoby