Słoneczne samogłoski

Materiał zawiera 3 plansze z 18 kartami. Na kartach znajdują się samogłoski zapisane dużymi i małymi literami oraz słonka z minami odpowiadającymi kolejnym samogłoskom.