Sudoku logopedyczne 6x6. Głoska [z]

Materiał zawiera 3 różne plansze do gry z ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [z]. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.