W piórniku - książeczka aktywizująca

Materiał zawiera 17 kart składających się na książeczkę oraz kartę tytułową. Do przygotowania książeczki potrzebne będą rzepy samoprzylepne. Materiałów można również użyć w formie plansz, na których dzieci ustawiają odpowiednie kartoniki. W skład książeczki wchodzą ćwiczenia sekwencji, szeregów, liczenia do 6, rozpoznawania kolorów i kształtów, prostego kodowania.