Trening sylabowy. Szereg syczący

Materiał zawiera kartę (wklejkę) z głoskami szeregu syczącego w sylabach.