Logopedyczne kółko i krzyżyk - głoska [ż] w śródgłosie

logiczne myślenie, ćwiczenie głoski [ż]
Plansza do gry w kółko i krzyżyk z materiałem obrazkowym zawierającym głoskę [ż] w śródgłosie. Symbole kółek i krzyżyków zastępują pionki zrobione np. z nakrętek w dwóch kolorach. Każdy z graczy nazywa obrazek umieszczony na wybranym polu i kładzie na nim swój krążek. Wygrywa osoba, która pierwsza zdoła ułożyć swoje krążki w pionie, poziomie lub po skosie. Gra na podstawie pomysłu Anny Grzegory z Logofile.
Opis wykorzystania na blogu Logofigle.pl - Trzy syczaki w linii