Kodeks ucznia - obowiązki ucznia. Plansze

Materiał zawiera 8 kart, na których zobrazowano wybrane obowiązki ucznia oraz kartę tytułową. Materiał może być bazą do stworzenia klasowego kodeksu ucznia.