Wykreślanka logopedyczna - głoska C - wersja z napisami

Materiał zawiera 3 karty z wykreślankami. Na pierwszej karcie wyrazy zawierają głoskę [c] w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, na ostatniej w wygłosie. Dzieci oprócz odnalezienia wyrazów ukrytych na planszy, mogą połączyć wyrazy z obrazkami i pokolorować kartę.