Fonetyczny rebus wygłosowy z głoską SZ

Materiał zawiera kartę z ćwiczeniem głoskowania, w którym dziecko ma za zadanie odgadnąć nazwy ilustracji w kolejnych polach, wypisać ostatnią głoskę każdej nazwy, ułożyć z nich wyraz i dopasować ilustrację ze znajdujących się po prawej stronie obrazków.